NASILJE

Seznam organizacij, ki nudijo pomoč v primerih nasilja in v drugih stiskah.

Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja: http://zavod-emma.si/ 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: https://drustvo-sos.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo: https://www.drustvo-dnk.si/ 

Društvo Ženska svetovalnica: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/ 

Združenje za MOČ: https://zamoc.si/

ZPM Slovenije – TOM telefon, za otroke in mladostnike: https://www.e-tom.si/