Pisane sanje

PROGRAM IMENOVAN »PISANE SANJE« JE NAMENJEN RAZLIČNIM GENERACIJAM:

  1. A) MIGRANTKAM IN MIGRANTOM, Z RAZLIČNIM STATUSOM (STATUS STALNEGA BIVANJA, ZAČASNEGA BIVANJA, S PRAVICO DO ZADRŽEVANJA V RS), KI ŽIVIJO V LJUBLJANI
  2. B) PROSILKAM IN PROSILCEM ZA MEDNARODNO ZAŠČITO
  3. C) OSEBAM S STATUSOM BEGUNCA ALI SUBSIDIARNE ZAŠČITE

GRE ZA OSEBE, KI SO ZARADI RAZLIČNIH RAZLOGOV POTISNJENI NA ROB DRUŽBENEGA DOGAJANJA. OSEBE S KATERIMI SODELUJEMO SE POGOSTO SOOČAJO S FUNKCIONALNO NEPISMENOSTJO, NIŽJO IZOBRAZBENO STRUKTURO, NEPOZNAVANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA IN OKOLICE V KATERI BIVAJO, POGOSTO TUDI Z BREZPOSELNOSTJO. GRE ZA OSEBE, KI SO PREPOGOSTO S STRANI VEČINSKE DRUŽBE NEZAŽELENI IN ŽRTVE DISKRIMINACIJE. S PROGRAMOM VES ČAS SLEDIMO ŠIRŠEMU CILJU, SOCIALNEMU VKLJUČEVANJU UPORABNIKOV V ŠIRŠE DRUŽBENO OKOLJE. PROGRAM PA NE TEMELJI LE NA CILJIH IN AKTIVNOSTIH TEMVEČ TUDI NA PRISTOPU IN NAČINU DELA Z UPORABNIKI. DELUJEMO NAMREČ PO ETNIČNO OBČUTLJIVEM SOCIALNEM DELU, KJER VSAKIČ ZNOVA UPOŠTEVAMO ČLOVEKOVE ŽIVLJENJSKE OKOLIŠČINE IN IZKUŠNJE, ZATO PRI DELU Z NJIMI IZHAJAMO IZ NJIHOVIH POTREB. PROGRAM IZVAJAMO TAKO PREKO TERENSKEGA DELA KOT TUDI V NAŠIH PROSTORIH. SKOZI VEČLETNO DELO Z OMENJENIMI SKUPINAMI MIGRANTOV OPAŽAMO, DA JE NJIHOVA SOCIALNA VKLJUČENOST ŠIBKA, DA ŽIVIJO V SLABIH SOCIALNIH RAZMERAH TER SLABO POZNAJO TAKO SVOJE PRAVICE KOT TUDI MOŽNOSTI, PREKO KATERIH BI LAŽJE PRESEGALI SVOJO STISKO. ZANJE NUDIMO RAZLIČNE AKTIVNOSTI ZA BOLJŠO SOCIALNO VKLJUČENOST, ZA KAKOVOSTNEJŠE ŽIVLJENJE, OPORO, DRUŽENJE, POGOVORE, POMOČ PRI PREMAGOVANJU STISK, OPOLNOMOČENJE, KREPITEV SAMOPODOBE, INFORMIRANJE, SVETOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO, SPREMSTVO… PROGRAM POTEKA NA DVEH NIVOJIH: DELO Z UPORABNIKI NA ENI STRANI IN DELO Z INSTITUCIJAMI (KI SO ZA UPORABNIKE POMEMBNE) NA DRUGI STRANI.

KONTAKT NOSILKE PROGRAMA:

Maša Bartol – 070 730 525

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja